An indutrade company

Wentellagers

Wentellagers

Met wentellagers worden alle soorten lagers bedoeld waarbij een rolelement de wrijving tussen een stilstaand en een bewegend deel van een machine of installatie zo veel mogelijk beperkt.
De oude Egyptenaren gebruikten al boomstammen om de steenblokken voor de bouw van hun pyramides te verplaatsen. Toch heeft de echte ontwikkeling van het wentellager moeten wachten op Leonardo da Vinci. Niet veel mensen weten dat hij een groot werktuigbouwkundig ontwerper was. Hij ontwikkelde het wentellager in zijn huidige vorm.Cilinderlager

Draaggetallen voor wentellagers

De capaciteit van een wentellager wordt uitgedrukt in het draaggetal: een formule waarmee de relatie tussen belastbaarheid en toerental wordt berekend. Van 0 tot circa 50 tpm spreken we van het statische draaggetal. Alles daarboven is het dynamische draaggetal. In het algemeen ligt het dynamische draaggetal boven het statische.

Radiaal en axiaal

De belasting van wentellagers kan radiaal, axiaal, of een combinatie van beiden zijn. Denk maar aan het wiellager van je auto:
· In de bocht heb je een meer axiale belasting, dus in de lengterichting van de as.
· Bij rechtuit rijden is de belasting hoofdzakelijk radiaal, dus in een hoek van 90° op de as.

Lagerspeling en nauwkeurigheid

Wanneer we bij wentellagers spreken over ‘lagerspeling’, bedoelen we de totale afstand tussen de binnen- en buitenring en het rolelement van het lager. Deze speling wordt weergegeven met de letter C. C0 is standaard. Bij C3, C4 enz. wordt de speling steeds één stap groter. Deze spelingen variëren per lager. In de catalogus worden ze nader gedefinieerd.

De nauwkeurigheid van een wentellager wordt bepaald door de mate van precisie waarmee de diverse componenten van het lager zijn geproduceerd én hun onderlinge verhoudingen. De precisie wordt aangeduid met de letter P, waarbij P0 standaard is. Hoe lager het getal (P6, P5, P4 enz.), des te nauwkeuriger is het wentellager. Een lager met de aanduiding P6C3 is dus heel goed mogelijk.

Toepassing wentellagers

Kegellager

 

De uiteindelijke keuze van een wentellager hangt samen met de toepassing van het lager in combinatie met de hiervoor genoemde eigenschappen. Welke krachten? Welk toerental? Welke bedrijfsomstandigheden? Vuil? Koud?
Belangrijk: zorg ervoor, dat je nooit een overgedimensioneerd wentellager toepast. Dit leidt namelijk tot overmatige slijtage en vroegtijdige lagerschade.

Werken bij Ammertech?
Bekijk hier onze vacatures
Direct een offerte nodig?
Vul hier je gegevens in
An indutrade company